Vida Saludable

Aquesta temporada el CB L´Hospitalet continuarà treballant en el foment d'hàbits saludables, amb les quatre accions principals que s'estan duent a terme des de 2021, incrementant en alguns dels seus equips el control sobre aquestes.

Control mèdic i consum de medicaments i suplements: 

En els primers dies de setembre amb l'inici de la temporada es duu a terme en les diferents reunions amb tots els equips del club, la importància del nostre objectiu número 4, el control mèdic. 

S'incrementa el control en els equips sènior i júnior, on se'ls realitza:

  • Electrocardiograma, prova d'esforç.
  • Revisió general de musculatura, tendons, ossos.
  • En el cas del primer equip, en haver ascendit de categoria, per ordre del consell superior d'esports s'ha de portar un control complet de tots els medicaments que prenen els jugadors: 

El consell superior d'esports envia al club un llibre de registre juntament amb un talonari mèdic, aquest ha de ser utilitzat pel metge del club Doctor Bernat de Pablo, qui després de tenir coneixement de la situació receptarà al jugador el control mèdic a seguir i els deixarà constatat en el llibre de registre, que podrà ser sol·licitat en qualsevol moment pel Consell Superior d'esports per al seu control.

Seguint amb els jugadors del primer equip, es realitza reunió informativa anti dopatge, on es detalla tots els productes que poguessin donar positiu en un control.

El CB L´Hospitalet adequa en cada partit del seu equip una sala (vestuari) preparada per si el Consell superior d'esports destina a part del seu personal a realitzar un control anti dopatge.

  • Tant en el primer equip com en categoria júnior, s'emportarà durant tota la temporada 2022-2023 controls anuals de pes.


Disciplina Esportiva

Dins de la nostra acció número 3 la disciplina esportiva, es realitzaran 2 reunions amb jugadors i els seus respectius staffs tècnics:

  • Setembre any corresponent
  • Febrer any corresponent

En l'enllaç al principi del document de "hàbits saludables" tenim la descripció completa del que comporta aquesta acció.

S'encarreguen de realitzar les corresponents xerrades el Doctor Bernat de Pablo i el fisio del club. 


Els punts 1 i 2 d'aquestes accions també estan recollides en "hàbits saludables"

  • Alimentació
  • Descans

Per a totes elles s'informa les famílies, jugadors, tècnics, que tindran a disponibilitat d'ells en qualsevol moment, assessorament sobre aquests aspectes.