TRANSPARENCIA

El Club Básquet L´Hospitalet hace pública información institucional, organizativa y de planificación, económica y presupuestaria con tal de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia.  

DENOMINACIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Contacto

Club Basquet L´Hospitalet

Riera de L´Escorxador, 15 08901
L´Hospitalet de Llobregat

(+34) 933.375.672

cbh@cbhospitalet.cat

@cbhospitalet

Organigrama Club

Presidente:
Joan Ramon Paton i Mata

Vice-Presidenta:
Sonia Ceballos Beet

Tesorero:
Sergi Guia de Luna

Vocales:
Francisco Caballero
Xavier Asensio Ollé
Nacho Cavero
Alicia Ortega
Antonia Martin
Mónica Montserrat

Secretario:
Santi Ortega Pons

Vocales:
Francisco Ruíz Xiqui
Alfonso García Jodar
Miquel Paton
Dolores Marquez
Maria Teresa Hormigon

Información económica y presupuestaria

Balance y resultado Temporada 2019/2020 

Balance y resultado Temporada 2020/2021 

Presupuesto Temporada 2021-2022D'acord amb l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les entitats privades que rebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o que el quaranta per cert dels seus ingressos procedeixin de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui superior a 5.000 euros, han de complir amb les obligacions que es deriven de la Llei.

El Consell Català de les Esport, en tant que entre les seves funcions la gestió del Registre d'Entitats Esportives, difon les dades de les entitats esportives que han comunicat el seu web de transparència.