Al Recinte Esportiu

30.10.2023

NO ES PERMET

 • Participació en baralles i/o desordres públics en el recinte, entorn o mitjans de transport organitzats.
 • Exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes, que incitin o fomentin actes violents o terroristes, o que incloguin missatges de caràctes racista, xenòfob o intolerant.
 • Entonació de càntics amb consignes racistes, xenòfobes i/o intolerants.
 • Efectuar gestos i/o insults en el recinte, entorn o mitjans de transport organitzats que suposin un tracte vexatori.
 • Introduir, portar i/o utilitzar bengales o productes explosius, tant al recinte com al seu entorn.
 • Introduir, vendre i/o consumir tot tipus de begudes alcohòliques.
 • Accedir al recinte esportiu amb envasos rígids i/o llaunes de metall, vidre, ceràmica, fusta o similar.
 • La introducció, possessió i/o ús de qualsevol arma o qualsevol altre objecte perillós.
 • Llençar objectes en el recinte o a la pista de joc.
 • Ús de punters làsers al recinte esportiu.
 • Saltar a la pista de joc.
 • Consumir i/o introduir qualsevol tipus de drogues i/o substàncies estupefaents i/o psicotròpics.
 • Fumar en el recinte.
 • Ús de megàfons o instruments similars.

ES PERMET

 • Les pancartes i/o banderes superiors a 3x2 metres han d'anar acompanyats de certificat ignífug, tant la tinta com la tela i tindran que estar autoritzats prèviament pel coordinador de seguretat.
 • Les banderes han d'anar sense pal o d'un suport flexible.
 • Els bombos han d'estar prèviament autoritzats pel coordinador de seguretat.

La normativa esportiva que regirà aquest esdeveniment serà:

 • Ley 19/2007 – Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
 • Real Decreto 203/10 - Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
 • Decret legislatiu 1/2000 - Text únic de la Llei de l'esport.